xs
xsm
sm
md
lg

สังคมออนไลน์ฮือต้าน "ซีเอ็ด" สั่งแบนหนังสือ 18+ "อิโรติก" ชายรักชาย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สังคมออนไลน์เดือด ฮือต้านร้าน "ซีเอ็ด" สั่งแบนห้ามขายหนังสือวรรณกรรมผู้ใหญ่ 18+ ทั้งโรแมนติก-อิโรติก "แนวรักร่วมเพศ" กลุ่มสะพาน เดินหน้าล่ารายชื่อคนไม่เห็นด้วย จี้ยกเลิกข้อกำหนดทั้งหมด

จากกรณีการแพร่จดหมายของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ"ซีเอ็ด" ซึ่งออกโดยผู้จัดการแผนกรับจัดจำหน่ายหนังสือ ส่งถึงผู้ฝากจำหน่ายทั่วประเทศ “เรื่องมาตรฐานการจัดจำหน่ายหนังสือวรรณกรรมโรแมนติก-อิโรติก” เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาระบุว่าเนื่องจากที่ผ่านมามีสำนักพิมพ์ส่งต้นฉบับหนังสือวรรณกรรม เข้ามาให้ซีเอ็ดจัดจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการคัดกรองเนื้อหาเป็นเวลานาน ทางซีเอ็ดจึงได้กำหนดมาตรฐานการรับหนังสือประเภทดังกล่าวเข้ามาจัดจำหน่าย เช่น ต้องระบุโลโก้ 18+ ที่ปกหน้า ระบุหมวดตรงบาร์โค้ตว่า “หมดววรรณกรรมผู้ใหญ่” หรือ “คำเตือน : วรรณกรรมผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน”

พร้อมทั้งกำหนดข้อจำกัดในส่วนของเนื้อหาหนังสือ โดยขอให้ทางผู้ฝากจำหน่ายตรวจสอบ คัดกรอง และปรับแก้เพื่อไม่ให้มีเนื้อหา ดังนี้ 1.วรรณกรรมที่มีลักษณะของชายรักชาย หญิงรักหญิง เป็นลักษณะของการรักร่วมเพศ 2. สื่อไปในทางขายบริการทางเพศ เช่น นักเรียน นักศึกษา Sideline 3.ภาษาและเนื้อหาที่ใช้ หยาบโลนไม่สุภาพ ลามก สัปดน ป่าเถื่อน วิปริต ซาดิสต์ หยาบคาย ฯลฯ 4.เนื้อหามีการบรรยายถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างโจ่งแจ้ง และในที่สาธารณะ วิปริต ผิดธรรมชาติที่มนุษย์พึงเป็น เช่น ลิฟต์ น้ำตก ลานจอดรถ ฯลฯ 5.เนื้อหาที่มีการทารุณกรรมทางเพศทั้งที่เป็น ภรรยาและมิใช่ภรรยา หรือ ทารุณต่อเด็ก เยาวชน สตรีและเครือญาติ อันบ่งบอกถึงการขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี 6.เนื้อหาที่บรรยายขั้นตอนการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นภาพ และบรรยายให้เห็นภาพทางกายภาพของอวัยวะเพศอย่างชัดเจน จนทำให้สามารถเป็นเครื่องมือยั่วยุทางเพศ ทำให้เกิดความต้องการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ถูกคน ไม่ถูกที่และไม่ถูกเวลา

ล่าสุดวานนี้ (5 ธ.ค.) ได้เกิดกระแสในสังคมออนไลน์คันค้านข้อกำหนดห้ามจำหน่ายหนังสือชายรักชาย หญิงรักหญิง และวรรณกรรมโรแมนติก-อิโรติก ในร้านซีเอ็ด โดยเริ่มจากการเผยแพร่จดหมายที่ออกโดยซีเอ็ด ตามหน้าเฟสบุ๊ค ของกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว ขณะเดียวกันกลุ่มสะพาน (สำนักพิมพ์สะพาน) ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ ได้เชิญชวนให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยโดยเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อคันค้านข้อกำหนดห้ามจำหน่ายหนังสือข้างต้น

โดยมีการคัดค้านและท้วงติงถึงข้อกำหนดดังกล่าวว่า เป็นการเลือกปฏิบัติและก่อให้เกิดอคติทางเพศ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมอคติทำให้เพศวิถีบางลักษณะถูกรังเกียจ เป็นการผลิตซ้ำทัศนคติเชิงลบและตีตราคนกลุ่มดังกล่าวโดยอาจเข้าข่ายการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งยังเป็นการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเหตุแห่งเพศซึ่งผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 30 ที่ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตก ต่างในเรื่องเพศ ขณะเดียวกันยังเป็นการกีดกันการเรียนรู้ด้านเพศวิถีและความรักในมิติที่หลากหลาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวาง

นอกจากนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวยังทำลายความหลากหลายของภาษาและวรรณกรรม ภาษามีพัฒนาการทางสังคมของตัวเอง มีลักษณะเฉพาะถิ่น และมีการเปลี่ยนแปลงความหมายไปตามบริบท และยังเป็นการดูถูกวิจารณญาณของผู้อ่าน เป็นการควบคุมจินตนาการของผู้เขียน หนังสือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาวุฒิภาวะของคนในสังคม การสร้างข้อกำหนดเช่นนี้มิได้เป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้วิจารณญาณ การแยกแยะหรือพิจารณาตัดสินด้วยความคิดของตัวเอง เป็นการตัดสินแทนผู้อ่านและควบคุมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้เขียน ซึ่งด้วยความที่ซีเอ็ดเป็นร้านหนังสือรายใหญ่ที่มีสาขาเป็นจำนวนมากอาจส่งผล ให้คนในสังคมขาดโอกาสในการเข้าถึงวรรณกรรมที่หลากหลาย และมีมุมมองเชิงศีลธรรมทางเพศที่คับแคบแบนราบ

นางสาวฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ สำนักพิมพ์สะพาน ฐานะเป็นผู้ประสานงานรณรงค์คัดค้าน เปิดเผยว่า หลังจากได้เห็นจดหมายของทางซีเอ็ด เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยในจดหมายมีข้อกำหนดระบุถึงการห้ามฝากจำหน่ายหนังสือที่มีเนื้อหารักร่วมเพศ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดหลักการว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และอาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานก่อให้เกิดกรณีแบบนี้ตามมาอีกในอนาคต ซึ่งเป็นข้อห้ามในลักษณะเลื่อนลอย และหาเหตุผลรองรับที่มาของการสั่งห้ามไม่ได้

"ทางซีเอ็ดมีข้อกำหนดเกี่ยวการรับหนังสือ จากสำนักพิมพ์หรือผู้ฝากจำหน่ายค่อนข้างเข้มงวด โดยเฉพาะวรรณกรรมที่มีเนื้อหาแนวรักร่วมเพศ โดยเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมา ทางสำนักพิมพ์สะพานซึ่งจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือนิยายและวรรณกรรมที่มีเนื้อหาแนวรักร่วมเพศ ต้องการฝากขายหนังสือในร้านซีเอ็ดแต่ถูกปฏิเสธ ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่ง แต่เนื่องจากทาง ซีเอ็ดยังไม่มีการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับฝากจำหน่ายหนังสือแนวรักร่วมเพศอย่างเป็นรูปธรรม จึงคิดว่าไม่รับฝากขายก็ไม่เป็นไร เพราะหนังสือประเภทนี้เป็นหนังสือเฉพาะกลุ่ม สามารถจัดจำหน่ายและเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ "นางสาวฉันทลักษณ์ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...