xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตคนกรุง หวังลดภาวะเครียดจาก ศก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ระบุว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยสถิติพบผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ได้รับการรักษา มีอัตราฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 20 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน จนส่งผลให้ประชาชนประสบกับปัญหาการดำเนินชีวิตต่างๆ มากขึ้น ทำให้เกิดภาวะความเครียด สับสน เป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมา โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ นั้น สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของประชาชนโดยตลอด

ทั้งนี้ จึงดำเนินการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้น โดยจัดบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตแก่ประชาชน ในโรงพยาบาล 4 แห่ง ของสำนักการแพทย์ และที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่พร้อมจะเผชิญปัญหาในการดำเนินชีวิต อันจะเป็นการลดความเจ็บป่วยทั้งทางกายและจิตใจ และไม่หันไปตัดสินแก้ไขปัญหาด้วยวิธีรุนแรง