xs
xsm
sm
md
lg

แม่ฮ่องสอนพบจุดความร้อนสะสม 8 วัน 34 จุด "ปาย-แม่ลาน้อย" สูงสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันนี้ (9 ม.ค.) ว่า จุดความร้อนวานนี้ มีจำนวน 9 จุด โดยจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 มกราคม 2565 จำนวน 34 จุด สูงสุดที่อำเภอปายและอำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 10 จุด โดยเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 17 จุด

ส่วนของคุณภาพอากาศประจำวันนี้ ค่า PM2.5 เท่ากับ 13 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก)