xs
xsm
sm
md
lg

นายก ส.ผู้เลี้ยงไก่เนื้อแนะทานไก่แทนหมู นอกจากไม่แพง ยังเป็นโปรตีนย่อยง่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสมบูรณ์ วัชรพงษ์พันธ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาหมูแพงในฐานะผู้บริโภคยังสามารถร่วมแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการหันไปบริโภคเนื้อไก่ หรือโปรตีนชนิดอื่นทดแทน เพื่อลดปริมาณความต้องการเนื้อหมู ขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วย และเนื้อไก่เป็นโปรตีนเนื้อขาวที่มีประโยชน์ไม่แพ้เนื้อหมู ทั้งยังย่อยง่าย หาซื้อได้โดยทั่วไป

สำหรับมาตรการที่รัฐประกาศช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยการยกเว้นภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ นั้น นายสมบูรณ์ ระบุว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยต้องแบกรับต้นทุนอาหารที่สูงมาโดยตลอด พร้อมขอให้รัฐทบทวนมาตรการด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ครบถ้วนทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ให้เป็นวัตถุดิบสีเขียว เพื่อให้ไก่เนื้อไทยเป็นไก่ไร้คาร์บอนที่ไม่ได้มาจากการรุกป่า ตอบโจทย์ประเทศผู้นำเข้าไก่เนื้ออย่างสหภาพยุโรปด้วย