xs
xsm
sm
md
lg

ทางหลวงชนบทภาคใต้ได้รับผลกระทบอุทกภัย สัญจรผ่านไม่ได้ 4 สายทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบท รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยล่าสุด (4 ธ.ค. 64 เวลา 08.30 น.) ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และชุมพร รวม 7 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 3 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง แบ่งได้ดังนี้

น้ำท่วมสูง 3 สายทาง ได้แก่

1. สายทาง สฎ.2036 แยก ทล.41 (กม.ที่ 180+575) – บ้านแม่แขก อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+000 ถึง 11+200)

2. สายทาง นศ.3109 แยก ทล.403 – บ้านเทวบุรี อำเภอพรหมเมือง จ.นครศรีธรรมราช น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 6+000 ถึง 6+371)

3. สายทาง นศ.4021 แยก ทล.4151 – บ้านบางคลุ้ง อำเภอเชียรใหญ่, ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช น้ำท่วมสูง 55 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 14+900 ถึง 16+750)

ทางขาด/ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง คือ สายทาง ชพ.4011 แยก ทล.4198 (กม.ที่ 14+350) – บ้านท้องเกร็ง อำเภอทุ่งตะโก, สวี จ.ชุมพร โครงสร้างทางชำรุด (ช่วง กม.ที่ 5+000 ถึง 5+100) และดินไหล่เขาสไลด์ (ช่วง กม.ที่ 5+400 ถึง 5+450)

กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง ปักเสาขาวแดงแสดงเขตแนวเส้นทาง บริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146