xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เผยน้ำท่วมทางหลวงชนบท 23 ทาง ยังผ่านไม่ได้ 7 ทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (17 พ.ย.) สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และ นครปฐม รวม 23 สายทาง สัญจรผ่านได้ 16 สายทาง ผ่านไม่ได้ 7 สายทาง แบ่งเป็นน้ำท่วมสูง 6 สายทาง และทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 1 สายทางดังนี้

1.สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000-3+600)

2.สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 1+200-3+800)

3.สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ-หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 ซม. (ช่วง กม.ที่ 3+150-4+000)

4.สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์-หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 80 ซม. (ช่วง กม.ที่ 2+050-3+500)

5.สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900)-บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+000-7+250)

6.สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900)-บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+000-8+530)

7.สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย-บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 45 ซม. (ช่วง กม.ที่ 0+100-0+800)

ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทางแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146