xs
xsm
sm
md
lg

ทางหลวงชนบท 6 สายทางผ่านไม่ได้จากสถานการณ์อุทกภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์อุทกภัย วันนี้ (18 พ.ย.64) ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 23 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 17 สายทาง ผ่านไม่ได้ 6 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 5 สายทาง และทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 1 สายทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชน และฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน