xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ชวน ปชช.ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (28 พ.ย.) เวลา 08.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า การเปิดหน่วยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลทั่วประเทศ จำนวน 62,972 หน่วยเลือกตั้ง ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 27,617,988 คน จำแนกเป็น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศชาย จำนวน 13,431,528 คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพศหญิง จำนวน 14,186,460 คน

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล มีจำนวนทั้งสิ้น 135,500 คน จำแนกเป็น ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน123,236 คน และผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12,264 คน

ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมใจออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดี มีคุณภาพเข้าไปพัฒนาท้องถิ่น "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน