xs
xsm
sm
md
lg

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบต. (Big Day)“ ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - โค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบต. (Big Day)“ ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำพนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 200 คน ได้ร่วมกันรณรงค์ ในการกระตุ้นเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง “ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส”

วันนี้ ( 23 พ.ย.) ที่ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬาพระราเมศวรอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี นายวชิระเกตุพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการเปิดการรณรงค์เลือกตั้ง นายฯและสมาชิก อบต.ใน จ.ลพบุรี

ทั้งนี้ นายนายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรม ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ได้กล่าว่าในนามของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรีและประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบต. (Big Day)“ ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส”

โดยการนำพนักงานกรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 200 คน ได้ร่วมกันรณรงค์ ในการกระตุ้นเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 102 แห่งอย่างพร้อมเพรียงกันและเป็นการแสดงพลังประชาธิปไตยของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีเผยแพร่สู่สาธารณชนให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายโดยเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและวงกว้าง ในการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.64 และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน

โดยมีการปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งและรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงการจัดกิจกรรมในวันนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบต. (Big Day)“ ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส” 
กำลังโหลดความคิดเห็น