xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ย้ำ ปชช.มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.เตรียมหลักฐานให้พร้อม บัตร ปชช.หมดอายุใช้สิทธิเลือกได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.ย้ำ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อม บัตร ปชช.หมดอายุใช้สิทธิเลือก อบต.ได้ รับบัตรสีแดงเลือกนายกฯ บัตรสีน้ำเงินเลือกสมาชิก
วันนี้ (26 พ.ย.) สำนักงาน กกต. ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 นาฬิกา โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งแม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ บัตรเลือกตั้งสีแดง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว

บัตรเลือกตั้งสีน้ำเงิน สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

อย่างไรก็ตาม ก่อนใช้สิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับการคัดกรองหน้าหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


กำลังโหลดความคิดเห็น