xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เตือน 9 ข้อพึงระวัง ทำผิด กม.โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.28 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.เตือนระวังทำผิดกฎหมาย โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ งดจำหน่ายจ่ายแจกสุรา-จัดเลี้ยงก่อนวันเลือกตั้ง

วันนี้ (25 พ.ย.) สำนักงาน กกต. เผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.นี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมาย จึงกำหนดข้อพึงระวังสิ่งที่เคยทำได้หลัง 18.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ทำไม่ได้ คือ ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (27 พ.ย.) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (28 พ.ย.) ห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (27 พ.ย.) จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง คือ 24.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน

ส่วนข้อพึงระวังในวันเลือกตั้ง คือ ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน ห้ามจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ห้ามใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจากความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง ห้ามมิกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึงที่เลือกตั้ง ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง หรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป หรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือค่าจ้าง กกต.จึงขอย้ำเตือนให้ระมัดระวังอย่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง


กำลังโหลดความคิดเห็น