xs
xsm
sm
md
lg

UNFCCC มีฉันทามติร่วมกันรับรอง ปฏิญญาคุนหมิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน ในวันนี้ (13 ต.ค.) ว่า ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( UNFCCC ) สมัยที่ 15 หรือ คอป15 ที่เมืองคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีฉันทามติร่วมกันรับรอง ปฏิญญาคุนหมิง เพื่อเป็นรากฐานของการผลักดันให้มีการจัดทำสนธิสัญญา เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกฉบับใหม่

ทั้งนี้ หนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญจากปฏิญญาดังกล่าว คือ การดำเนินการอย่างเร่งด่วนในเชิงบูรณาการ เพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจทุกภาคส่วน