xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! กรมพัฒนาธุรกิจฯ อนุญาตใบทะเบียนพาณิชย์ Hathaithip Chantrapoon ทำธุรกิจเงินกู้ออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีการแชร์รูปใบอนุญาตที่แอบอ้างว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย์ให้ Hathaithip Chantrapoon สามารถประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ได้นั้น ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม ที่มีการปลอมแปลงขึ้นมา เนื่องจากฟอนต์หรือรูปแบบของเอกสารผิดจากรูปแบบตามมาตราฐาน อีกทั้งตัวเอกสารจริงจะมีคิวอาร์โค้ดโดยเฉพาะของทางหน่วยงานอยู่ในตัวเอกสารด้วย ซึ่งรูปภาพเอกสารดังกล่าวไม่มี

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.dbd.go.th/ หรือโทร 1570