xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุญาตใบทะเบียนพาณิชย์ Hathaithip Chantrapoon ประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรณีการแชร์รูปใบอนุญาตว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุญาตใบทะเบียนพาณิชย์ Hathaithip Chantrapoon ประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม ที่มีการปลอมแปลงขึ้นมา เนื่องจากฟอนต์หรือรูปแบบของเอกสารผิดจากรูปแบบตามมาตราฐาน อีกทั้งตัวเอกสารจริงจะมีคิวอาร์โค้ดโดยเฉพาะของทางหน่วยงานอยู่ในตัวเอกสารด้วย ซึ่งรูปภาพเอกสารดังกล่าวไม่มี

วันนี้ (15 ก.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ใบอนุญาตจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุญาตใบทะเบียนพาณิชย์ Hathaithip Chantrapoon ประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการแชร์รูปใบอนุญาตที่แอบอ้างว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย์ให้ Hathaithip Chantrapoon สามารถประกอบธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ได้นั้น ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม ที่มีการปลอมแปลงขึ้นมา เนื่องจากฟอนต์หรือรูปแบบของเอกสารผิดจากรูปแบบตามมาตราฐาน อีกทั้งตัวเอกสารจริงจะมีคิวอาร์โค้ดโดยเฉพาะของทางหน่วยงานอยู่ในตัวเอกสารด้วย ซึ่งรูปภาพเอกสารดังกล่าวไม่มี

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.dbd.go.th/ หรือโทร 1570

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา เนื่องจากรูปแบบของเอกสารผิดจากรูปแบบตามมาตราฐาน และไม่มีคิวอาร์โค้ดโดยเฉพาะของทางหน่วยงาน

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


กำลังโหลดความคิดเห็น