xs
xsm
sm
md
lg

โสมขาวปิดสถานทูตในอัฟกานิสถานชั่วคราว พร้อมอพยพ จนท.การทูตไปประเทศที่สาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า รัฐบาลตัดสินใจปิดสถานทูตเกาหลีใต้ในอัฟกานิสถานเป็นการชั่วคราว และอพยพเจ้าหน้าที่การทูตส่วนใหญ่ไปยังประเทศที่สามในตะวันออกกลาง ขณะที่เจ้าหน้าที่สถานทูตที่ยังเหลืออยู่ในอัฟกานิสถาน ซึ่งรวมถึงเอกอัครราชทูต อยู่ในสถานที่ปลอดภัย