xs
xsm
sm
md
lg

อภ.สั่งชะลอทำสัญญาซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชวิถีให้ดำเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด เป็นการเร่งด่วน ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และตามคุณสมบัติที่โรงพยาบาลราชวิถี และ สปสช.ต้องการ โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่าน ได้ทำการคัดเลือกผู้เสนอราคา ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน และรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในราคาชุดละประมาณ 70 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เนื่องจากบางหน่วยงานไม่มั่นใจในคุณภาพของชุดตรวจ และมีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้า อภ.จึงขอชะลอการดำเนินการในขั้นตอนการทำสัญญาออกไปก่อน โดย อภ.และ อย.จะเร่งทำการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป