xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! รพ.ราชวิถีเปิดจองฉีดวัคซีนไม่จำกัดอายุ เป็นข้อมูลเท็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการกล่าวถึงประเด็นเรื่อง โรงพยาบาลราชวิถีเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุนั้น พบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับคนไข้โรงพยาบาลราชวิถี ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรค และบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ไม่ใช่สามารถจองได้ทุกช่วงอายุตามที่กล่าวอ้าง ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dms.go.th หรือโทร 02 590 6000