xs
xsm
sm
md
lg

ศาลแพ่งสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามนายกฯ บังคับใช้ข้อกำหนดคุมสื่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลแพ่งรัชดาภิเษกมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว คดีที่ทนายความภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยตัวแทนสื่อออนไลน์รวม 12 แห่ง ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 หรือ สบค. ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 29 ที่ให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการบริหารกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งผู้รับใบอนุญาตการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรสื่อความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรคมนาคมทุกรายให้มีการตรวจสอบข้อความ หรือข่าวสารมีที่มาจาก IP ADDRESS โดยให้แจ้งรายละเอียด ตามที่สำนักงาน กสทช.กำหนด และให้แจ้งการใช้อินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้ สำนักงาน กสทช.แจ้งพนักงานสอบสวน ดำเนินการตามกฎหมาย โดยศาลแพ่งพิเคราะห์แล้วจึงมีคำสั่งห้ามจำเลยดำเนินการบังคับใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น