xs
xsm
sm
md
lg

กัมพูชาสั่งล็อกดาวน์ 8 จังหวัดมีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวท.ตราด สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 แจ้งว่า รัฐบาลกัมพูชาสั่งปิดการเดินทางเข้า-ออก (ล็อกดาวน์) 8 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนกัมพูชา ( กพช. ) -ไทย ได้แก่ เกาะกง โพธิสัตว์ พระตะบอง ไพลิน บันเตีย เมียนเจย อุดรมีชัย พระวิหาร และ เสียมเรียบหรือเสียมราฐ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 29 ก.ค. – 12 ส.ค.64 และห้ามเดินทางเข้า-ออก ข้ามแดนกัมพูชา – ไทย เป็นการชั่วคราว เว้นแต่การขนส่งสินค้า และเหตุฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ อาทิ การส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Delta