xs
xsm
sm
md
lg

รพ.พระนั่งเกล้า ผู้ป่วยโควิดคงค้างมาก งดรับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าดังนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้ป่วยโควิดคงค้างอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน และบริเวณโดยรอบเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลจึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีเหตุฉุกเฉิน งดเข้ามารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยจากการรับเชื้อโควิด-19 โดยท่านสามารถมารับบริการที่ห้องตรวจในเวลาราชการได้