xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ สมช.แจง อปท.ซื้อวัคซีนโควิด-19 เองได้ แต่ต้องผ่านหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กล่าวถึงกรณีราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 6 ข้อกำหนดบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 เพื่อเร่งแผนฉีดวัคซีนให้ประชาชน 50 ล้านคน ตามวาระแห่งชาติ ว่า เป็นการปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถใช้งบประมาณของตัวเองจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ได้ แต่ต้องสั่งซื้อจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัคซีน อาทิ กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย และสถาบันจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ไม่สามารถสั่งตรงจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนได้ และต้องดูระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงแผนงานงบประมาณ และแผนวัคซีนของ ศบค. ด้วย อีกทั้งต้องบูรณาการร่วมกันกับแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" เพราะจะเป็นแพลตฟอร์มสุดท้าย ที่มีข้อมูลผู้ที่ฉีดวัคซีน