xs
xsm
sm
md
lg

"ซิลลิค ฟาร์มา"ยืนยันขายวัคซีนของโมเดอร์นาผ่าน อภ.เท่านั้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ในฐานะผู้นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ออกแถลงการณ์ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ หลังจากมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับขั้นตอนและช่องทางการจัดซื้อจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาในประเทศไทย ว่า บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในช่วงที่ผ่านมา ในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค และได้รับการอนุมัติทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขของการอนุมัติทะเบียนเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ กำหนดให้การจัดหาและกระจายวัคซีนต้องกระทำผ่านหน่วยงานของภาครัฐ

ดังนั้น การจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา จำเป็นต้องจัดซื้อผ่านตัวแทนภาครัฐเท่านั้น ในที่นี้คือ องค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนฯ และสอดคล้องกับเงื่อนไขในการอนุมัติการขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพูดคุยกับองค์การเภสัชกรรม ในการเร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ