xs
xsm
sm
md
lg

ส.โรงพยาบาลเอกชนเคาะราคาวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็มละ 1,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ที่ประชุมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีมติกำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" โดยให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งที่จะให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา คิดค่าบริการเท่ากันทุกแห่ง ในราคาเข็มละ 1,900 บาท ซึ่งจะต้องฉีดทั้งหมด 2 เข็ม จึงจะครบโดส รวมเป็นค่าบริการ 3,800 บาท ซึ่งรวมค่าวัคซีนและค่าบริการฉีดแล้ว

สำหรับการนำเข้าวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นานั้น ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จะดำเนินการซื้อจากองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นผู้นำเข้ามา โดยจะสั่งซื้อทั้งหมด 10 ล้านโดส พร้อมทยอยส่งมอบ 3 ครั้ง คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบลอตแรกได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ จำนวน 4 ล้านโดส และอีก 1 ล้านโดส ช่วงต้นปี 2565 ส่วนที่เหลืออีก 5 ล้านโดส จะทยอยภายหลังต่อไป