xs
xsm
sm
md
lg

รมช.กษ.ตรวจเยี่ยมโครงการขุดอ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยน แก้ภัยแล้งพะเยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (16 พ.ค.) พล.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการขุดอ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยน อ.เมือง จ.พะเยา บนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ บนพื้นที่ 5,563 ไร่ โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการภายใต้งบฯ กลาง หากแล้วเสร็จจะมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถทำการเกษตรในพื้นที่ได้ตลอดปี อีกทั้งยังช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาด้านอุทกภัยได้ด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั่วไปจากสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก รัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบริหารจัดการน้ำในพื้นอย่างเป็นระบบแบบยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างรายได้แก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนโดยรอบ ซึ่งโครงการขุดอ่างเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเหล่านี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 ตามเป้าหมายจะแล้วเสร็จในปี 2564 จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จ.เชียงราย จ.พะเยา ไม่ขาดแคลนน้ำอีกต่อไป ความจริงในพื้นที่มีต้นน้ำบนดอยที่ไหลตลอด เพียงแต่ไม่มีอ่างกักเก็บน้ำ เมื่อน้ำไหลลงมาจากต้นน้ำแห้งหายไป แต่จากนี้เมื่อมีอ่างกักเก็บน้ำพื้นที่จะเกิดความอุดมสมบูรณ์