xs
xsm
sm
md
lg

ทหารพัฒนานครพนมเปิดศูนย์รับแจ้งช่วยซ่อมถนนทั้ง 12 อำเภอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครพนม - ทหารพัฒนา นพค.22 ทำงานเชิงรุก เร่งซ่อมแซมถนนเส้นทางขนส่งสินค้าด้านการเกษตรสู้ภัยโควิด-19 พร้อมตั้งศูนย์ขอรับการช่วยเหลือซ่อมแซมถนนหนทางได้ตลอดเวลาทั้ง 12 อำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและทำมาหากิน


วันนี้ (8 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 (นพค.22) สำนักงานทหารพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระดมเจ้าหน้าที่ในสังกัดนำเครื่องจักร ซ่อมบำรุงถนน ลงพื้นที่ตรวจสอบซ่อมแซมถนนลูกรัง เชื่อมเส้นทางระหว่างหมู่บ้านในพื้นที่บ้านจำปาศรี หมู่ 12 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการสัญจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่งผลให้การคมนาคมเป็นไปอย่างยากลำบาก รวมถึงการขนส่งสินค้าการเกษตร

โดยทาง นพค. 22 อ.นาแก ได้ระดมเครื่องจักรลงพื้นที่ซ่อมแซม ระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในยามวิกฤต ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาด ให้สามารถขนส่ง กระจายสินค้าการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว และสร้างรายได้บรรเทาความเดือดร้อน


พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานทหารพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ทาง นพค. 22 อ.นาแก สำนักงานทหารพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มีความพร้อมในการตั้งศูนย์อำนวยการดูแลช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ จ.นครพนม ทั้งปัญหาภัยแล้ง ความเดือดร้อนทางด้านถนนสัญจรให้ได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบาด ชาวบ้านได้รับผลกระทบขาดรายได้ บางพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงการคมนาคมขนส่ง การขนส่งสินค้าการเกษตร


ดังนั้น ทาง นพค. 22 ในฐานะหน่วยงานทหารพัฒนา จำเป็นต้องทำงานเชิงรุก ควบคู่กับการป้องกันตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ระบาด เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนควบคู่กันไป ทั้งเรื่องการพัฒนาถนน เส้นทางคมนาคม การส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้เกิดรายได้ และไม่กระทบความเป็นอยู่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...