xs
xsm
sm
md
lg

โฆษก รบ.กักตัว 14 วัน หลังนักเรียนร่วมรุ่น วปอ.ติดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่ พล.ท.วิโรจน์ เกิดแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ออกประกาศวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 63 ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยระบุว่า ได้รับรายงานว่ามีนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 63 จำนวน 1 คน ติดเชื้อ และมีนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 63 จำนวน 2 คน ขอกักตัว เนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ประกอบกับมีข้าราชการ 1 คน ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน จึงได้ขอยกเลิกการเดินทางไปดูกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน และเลื่อนการจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน ไปก่อน และยกเลิกกิจกรรมการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน รวมทั้งขอให้นักศึกษา รุ่น 63 และข้าราชการ เข้ารับการตรวจ ตั้งแต่วันที่ 8-9 เมษายน และกักตัว 14 วัน ณ ที่พัก พร้อมรายงานในระบบทุกวันนั้น ด้วยตนเป็นนักเรียนร่วมรุ่น วปอ.63 และถึงแม้จะไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากส่วนใหญ่เวลาเรียนได้เรียนผ่านระบบซูม แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ก็จะเริ่มกักตัวเองตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน เป็นต้นไป ทั้งนี้ ส่วนตัวได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว รวมทั้งวันเดียวกันได้ทำการตรวจที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วเช่นกัน แต่เพื่อให้เป็นมาตรฐานสาธารณสุข ก็จะขอกักตัวตามที่ได้รับคำแนะนำของ พล.ท.วิโรจน์