xs
xsm
sm
md
lg

จีนสั่งล็อกดาวน์กรุงปักกิ่งบางส่วน หลังพบการติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เทศบาลกรุงปักกิ่งออกแถลงการณ์เรื่องการล็อกดาวน์อย่างน้อย 5 แขวงของเขตต้าซิง ทางตอนใต้ของกรุงปักกิ่ง ครอบคลุมประชากรมากกว่า 1.6 ล้านคน เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 20 มีนาคม เป็นต้นไป โดยผู้ที่จะสามารถออกจากพื้นที่ได้ ต้องมีผลตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เป็นลบ ภายในเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกนอกพื้นที่

ขณะที่การรวมกลุ่มในสถานที่สาธารณะ ไม่ว่าจะกลางแจ้งหรือในร่ม มีโควตาไม่เกิน 50 คน งานแต่งงานขอให้เลื่อนไปก่อน ส่วนงานศพขอให้จัดแบบเรียบง่ายที่สุด

ด้านศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้กลับไปจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการชั่วคราว

การออกมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังคณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติ (เอ็นเอชซี) รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด ยืนยันผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 88,557 คน เพิ่มขึ้น 103 คน ส่วนสถิติสะสมของผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่อย่างน้อย 4,635 คน
 
ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ป่วยกลุ่มล่าสุด แบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 15 คน และการติดเชื้อภายในประเทศ 88 คน โดย 7 คน อยู่ที่กรุงปักกิ่ง และจากจำนวนดังกล่าว 6 คนอยู่ที่เขตต้าซิง