xs
xsm
sm
md
lg

รมว.คลังชื่นชม กบข.ทำผลตอบแทนให้กองทุนสมาชิกสูงถึง 4.79%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ผลตอบแทนการลงทุนของ กบข. ในปี 2563 ถือว่าน่าชื่นชม กบข. สามารถทำผลตอบแทนให้กองทุนส่วนสมาชิกสูงถึง 4.79% และ 4.93% สำหรับแผนหลัก ซึ่งสมาชิกกว่า 90% อยู่ในแผนนี้

ขณะที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การดำเนินงานของ กบข. ในปี 2563 ชนะทุกกลุ่มตัวชี้วัดที่คณะกรรมการกำหนด ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดด้านสมาชิก ด้านองค์กร และที่สำคัญที่สุดคือด้านการลงทุน ขณะที่กระทรวงการคลังให้การสนับสนุนการบริหารกองทุน กบข. ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสกระจายการลงทุนให้ กบข.ด้วย