xs
xsm
sm
md
lg

เช็กเบื้องต้น ใครมีสิทธิ-ไม่มีสิทธิ “เราชนะ” รับเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ภาพจากแฟ้ม)
รมว.คลัง เผยเกณฑ์เบื้องต้นผู้มีสิทธิได้เงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ประกันตนตาม ม.39 และ 40 ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งยังได้ลุ้น ส่วนผู้มีรายได้สูง เจ้าหน้าที่รัฐ หมดสิทธิ

วันนี้ (12 ม.ค.) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งจะใช้ชื่อว่าโครงการ “เราชนะ” โดยจ่ายเงินเยียวยาให้คนละ 3,500 บาท ในช่วงเวลา 2 เดือน ว่า ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ จะยังสามารถได้รับสิทธิเยียวยาตามโครงการเราชนะอยู่ แต่วิธีการเปิดลงทะเบียน หลักเกณฑ์ จำนวนผู้ได้รับสิทธิ การจ่ายเงิน ทางกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาอยู่ ซึ่งจะได้ข้อสรุปและเสนอรายละเอียดต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า โดยสมมติฐานการจ่ายเงินเยียวยาจะพิจารณาคนไทยทั้ง 66 ล้านคน และตัดผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิออก เช่น ผู้มีรายได้สูง ผู้ได้รับการเยียวยาจากประกันสังคม เป็นต้น

ด้าน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เบื้องต้นกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ผู้มีรายได้สูง, โดยจะมีการกำหนดเกณฑ์ของรายได้อีกครั้ง ส่วนกลุ่มที่จะได้ในเบื้องต้น จะมีผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 เป็นต้น

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า สำหรับวิธีการจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันเราชนะ แต่สำหรับบางคนที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้ว และเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ เช่น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจไม่ต้องมาลงทะเบียนเพิ่ม ซึ่งรัฐจะนำฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาประกอบการพิจารณา หลังจากนี้ จะสรุปและแจ้งทางการอีกครั้ง

ด้าน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า คุณสมบัติผู้ที่จะไม่ได้รับสิทธิในเบื้องต้น ประกอบด้วย

1. ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรการ 39 และมาตรา 40

2. ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล้านคน

3. ผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ โดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จะได้เข้ารับสิทธิอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียน ขณะที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐ ซึ่งมีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้ว เช่น โครงการคนละครึ่ง จำนวน 15.3 ล้านคน กระทรวงการคลังจะดึงข้อมูลมาพิจารณา ถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินอัตโนมัติ ซึ่งต้องรอรับเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยไม่ต้องลงทะเบียน ขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้มีฐานข้อมูลในแอปพลิเคชันเป๋าตัง จะได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์


กำลังโหลดความคิดเห็น...