xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยสถานการณ์น้ำท่วม-วาตภัย 6 จังหวัดคลี่คลายแล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ในพื้นที่ 6 จังหวัด รวม 11 อำเภอ 21 ตำบล 57 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 434 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ทั้งนี้ ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป