xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 37 จังหวัด รวม 164 อำเภอ 584 ตำบล 2,551 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 93,939 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 ราย บาดเจ็บ 4 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา และสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป