xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 จังหวัด ประสานหน่วยงานเร่งช่วยเหลือแล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่า จากอิทธิพลความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่งผลทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน (24 พ.ย.63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย 5 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี กาญจนบุรี ภูเก็ต สงขลา และยะลา รวม 10 อำเภอ 20 ตำบล 54 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 412 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง