xs
xsm
sm
md
lg

“ในหลวง -พระราชินี”เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงอยุธยา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ 21 พ.ย.63 เวลา 18.13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ครั้นเสด็จถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส พระราชวโรกาสให้ นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา และนางสาวสุธินี สมณะ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก

ต่อมาเสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในหลุม แล้วเสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคุลมป้าย "อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา" ต่อจากนั้นเสด็จเจ้าสู่พลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกมีอุปการคุณแก่ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 120 รายตามลำดับ เสร็จแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา และทรงลงพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม ที่ห้องประทับรับรอง

"ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา" เดิมได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2500 ได้ใช้ อาคารร่วมกับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบน ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยาข้างพระราชวังจันทร์เกษม กระทั่งปี พ.ศ.2521 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายไปเปิดที่ทำการอาคารหลังใหม่บน ถ.โรจนะ แล้วได้ส่งมอบอาคารหลังเดิมให้กับศาลแรงงานภาค 1 สาขาพระนครศรีอยุธยาใช้เป็นที่ทำการศาลแทน ผนวกกับปี พ.ศ.2517 ต่อเนื่องจนถึง ปี พ.ศ.2530 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นหลายอำเภอใน จ.พระนครศรีอยุธยา จนเมื่อมาถึงปี พ.ศ.2532 ก็มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงฯ
อีกครั้งส่งผลให้ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มีเขตอำนาจครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 16 อำเภอ ปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาจึงเพิ่มขึ้น
ตามลำดับจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ศาลแขวง พระนครศรีอยุธยา จึงได้ย้ายมายังที่ทำการแห่งใหม่ โดยก่อสร้างเป็นอาคารสูง 2 ชั้น จำนวน 2 อาคารเชื่อมต่อกัน ขนาด 8 บัลลังก์ บนที่ราชพัสดุเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา ถ.อยุธยา-เสนา ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับเขตอำนาจศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตลอดท้องที่ทั้ง 16 อำเภอนั้น จะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคดีแพ่ง ซึ่งราคาทรัพย์สินข้อพิพาท หรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท