xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
วันนี้ (21 พ.ย.) เวลา 18.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้นเสด็จถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส พระราชวโรกาส ให้ นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา และนางสาวสุธินี สมณะ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก ต่อมาเสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในหลุม แล้วเสด็จ ฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคุลมป้าย "อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา" ต่อจากนั้นเสด็จเจ้าสู่พลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกมีอุปการคุณแก่ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 120 รายตามลำดับ เสร็จแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในแผ่นศิลา และทรงลงพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม ที่ห้องประทับรับรอง

"ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา" เดิมได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2500 ได้ใช้ อาคารร่วมกับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบน ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยาข้างพระราชวังจันทร์เกษม กระทั่งปี พ.ศ.2521 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายไปเปิดที่ทำการอาคารหลังใหม่บน ถ.โรจนะ แล้วได้ส่งมอบอาคารหลังเดิมให้กับศาลแรงงานภาค 1 สาขาพระนครศรีอยุธยาใช้เป็นที่ทำการศาลแทน ผนวกกับปี พ.ศ.2517 ต่อเนื่องจนถึง ปี พ.ศ.2530 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวง ฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นหลายอำเภอใน จ.พระนครศรีอยุธยา จนเมื่อมาถึงปี พ.ศ.2532 ก็มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงฯ อีกครั้งส่งผลให้ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มีเขตอำนาจครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 16 อำเภอ ปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาจึงเพิ่มขึ้นตามลำดับจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ศาลแขวง พระนครศรีอยุธยา จึงได้ย้ายมายังที่ทำการแห่งใหม่ โดยก่อสร้างเป็นอาคารสูง 2 ชั้น จำนวน 2 อาคารเชื่อมต่อกัน ขนาด 8 บัลลังก์ บนที่ราชพัสดุเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา ถ.อยุธยา-เสนา ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับเขตอำนาจ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตลอดท้องที่ทั้ง 16 อำเภอนั้น จะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอญา ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคดีแพ่ง ซึ่งราคาทรัพย์สินข้อพิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...