xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้นำเงินที่พสกนิกรทูลเกล้าฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ปราจีนบุรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันนี้ (5 พ.ย.63) เวลา 10.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลไปจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภค บรรจุในถุงพระราชทาน พร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย และพระราชทานความช่วยเหลือความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ สำหรับพระราชทานให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราษฎรประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไป

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี พร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดปราจีนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 64 ตำบล 708 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนอ่อนตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่อำเภอนาดีและเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และทับลาน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎร ถนน สะพาน พื้นที่ทางการเกษตร (สวนยางพารา นาข้าว พืชอายุสั้น) ในพื้นที่อำเภอนาดี ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบคลอบคลุมพื้นที่ 19 หมู่บ้าน 2 ชุมชน ราษฎรเสียชีวิต 3 ราย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายสู่สภาวะปกติแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยราชการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กร มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทาน ได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน และสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป