xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย จ.สระแก้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันนี้ (26 ต.ค.) เวลา 11.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมเทศบาลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ให้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งใน 9 อำเภอที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดสระแก้ว ได้รับอิทธิพลพายุดีเปรสชันระดับ 1 บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันระดับ 2 ในระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2563 ส่งผลทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องกันเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและเข้าท่วมในพื้นที่ จำนวน 9 อำเภอ 55 ตำบล 509 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา และอำเภอคลองหาด ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ และทรัพย์สินบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบ จำนวน 24,721 ครัวเรือน ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวใกล้จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้ว ด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กร และจิตอาสาพระราชทาน ได้ระดมเข้าให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...