xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้นำเงินที่พสกนิกรทูลเกล้าฯ ถวาย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 


วันนี้ (5 พ.ย.) เวลา 10.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย 
 
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ไปจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภคบรรจุในถุงพระราชทาน พร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย และพระราชทานความช่วยเหลือความเดือดร้อนในด้านต่างๆ สำหรับพระราชทานให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราษฎรประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไป 
 
ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี พร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 64 ตำบล 708 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนอ่อนตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่อำเภอนาดี และเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และทับลาน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎร ถนน สะพาน พื้นที่ทางการเกษตร (สวนยางพารา นาข้าว พืชอายุสั้น) ในพื้นที่อำเภอนาดี ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบคลอบคลุมพื้นที่ 19 หมู่บ้าน 2 ชุมชน ราษฎรเสียชีวิต 3 ราย ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายสู่สภาวะปกติแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยราชการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กร มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทาน ได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน และสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น