xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.แจ้งเปลี่ยนตารางเดินรถสายใต้ทุกขบวน เนื่องจากสร้างรางรถไฟทางคู่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า ได้ประกาศให้ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ - สุไหงโกลก - กรุงเทพ หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร รวมถึงการขนส่งสินค้าวัสดุต่างๆ ที่สถานีควนเนียง จังหวัดสงขลา ขบวนละ 1 นาที เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่จำเป็นของประชาชน ทดแทนขบวนรถเร็วที่ 169/170 ที่ยังไม่กลับมาเปิดให้บริการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 - 15 พฤศจิกายน 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามตารางเวลาขบวนรถดังนี้

1. ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ - สุไหงโกลก ถึงสถานีควนเนียง เวลา 05.26 น. ออกจากสถานี เวลา 05.27 น.

2. ขบวนที่ 172 สุไหงโกลก - กรุงเทพ ถึงสถานีควนเนียง เวลา 16.05 น. ออกจากสถานี เวลา 16.06 น.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 การรถไฟฯ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตารางเวลาเดินรถในเส้นทางสายใต้ทุกขบวน เนื่องจากกำลังก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสถานีนครปฐม-สถานีชุมพร ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนเวลาที่สถานีควนเนียงเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศอีกด้วย ตามตารางเวลาขบวนรถ ดังนี้

1. ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ - สุไหงโกลก ถึงสถานีควนเนียง เวลา 06.11 น. ออกจากสถานี เวลา 06.12 น.

2. ขบวนที่ 172 สุไหงโกลก - กรุงเทพ ถึงสถานีควนเนียง เวลา 16.12 น. ออกจากสถานี เวลา 16.13 น.