xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินต้น วัดหนองป่าพง เป็นวัดแรกในภาคอีสาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (27 ต.ค.63) เวลา 17.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ที่วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 ไปยังวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเสด็จฯ ถึงวัดหนองป่าพง เสด็จฯ ไปยังอุโบสถวัด ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถ ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า "นะโม ตัสสะ" 3 หน แล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาส ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 และเสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก) และทรงสนทนาธรรมกับ พระราชภาวนาวิกรม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง และเสด็จออกจากอุโบสถ

ต่อมาประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์เจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำ ส่วนบนตั้งขึ้นที่สูงขึ้นสู่อากาศในรูปลักษณ์คล้ายพระธาตุพนม เป็น เจดีย์สีทองเหลืองอร่ามขนาดใหญ่ที่ด้านในจะมี "อัฐิธาตุของหลวงปู่ชา" พระภิกษุสงฆ์ ศิษยานุศิษย์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) จากทั่วโลก จำนวน 500 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือน และพระอัฐิธาตุพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 5 รูป ทรงสนทนาธรรมกับพระสงฆ์เถร

จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) หรือพิพิธภัณฑ์วัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ในวัดหนองป่าพง เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม และทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภัทโท) เป็นอาคารสามชั้นทรงไทยประยุกต์ที่ผนังพิพิธภัณฑ์มีภาพนูนต่ำที่ทำจากกระเบื้องดินเผา แสดงเรื่องราวชีวิตของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ด้านหน้าอาคารเป็นที่ประดิษฐานของ พระศรีอริยทศพลญาณ ประธานพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลา ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงประวัติและผลงานของพระโพธิญาณเถร และวัดหนองป่าพง เช่น หุ่นขี้ผึ้งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เครื่องอัฐบริขารต่าง ๆ เครื่องประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ

นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ และสิ่งของต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนอีสาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องหัตถกรรม เครื่องใช้ในงานทอผ้า โครงกระดูกเพื่อให้พิจารณาสังขาร ไม้กลายเป็นหิน ผ้าโบราณ เหรียญและเงินโบราณ เงินตราสกุลต่าง ๆ เครื่องใช้โลหะ เครื่องทองเหลือง เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ จำนวน 2 ต้น โดยการเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดหนองป่าพง ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของภาคอีสาน นับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี และแผ่นดินที่ราบสูงภาคอีสาน ที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดที่มิใช่วัดหลวง

สำหรับวัดหนองป่าพง สร้างโดยหลวงพ่อชา สุภัทโท หรือ พระโพธิญาณเถระ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2497 เป็นสำนักปฎิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่นเหมาะแก่การปฎิบัติธรรม เป็นต้นแบบของวัดป่ากว่า 100 แห่ง ในประเทศไทย และอีกหลายแห่งในยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา หลวงพ่อชาเป็นตัวอย่าง ของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงพ่อชา ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอีสานกับล้านช้าง ปัจจุบันพระราชภาวนาวิกรม เป็นเจ้าอาวาสวัด