xs
xsm
sm
md
lg

"ธนวรรธน์" แนะรัฐเร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน EEC

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ที่ปรึกษาหอการค้าไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวภายในงานสัมนาทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563-2565 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) คณะผู้จัดงานสถาปนิก 64 ว่า เศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้ในปี 2564-2565 ประมาณร้อยละ 5 หรือใน 2 ปี ข้างหน้า เท่ากับช่วงที่ก่อนการเกิดโควิด-19 บนสมมติฐานที่จะไม่เกิดการระบาด รอบที่ 2

ทั้งนี้ สิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการคือ เร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ใช้จุดยุทธศาสตร์ศูนย์กลางอาเซียนอันแข็งแกร่ง พัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อหา S-Curve ตัวใหม่สร้างการเติบโตจาก BCG ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) รวมถึงการสร้างความชัดเจนให้กับนักลงทุนกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต แก้ไขปัญหาโครงสร้างการผลิตที่ขาดแคลนแรงงาน และเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน