xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน“รักษเกชา”รวย 10.6 ล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในรายของ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย กรณีพ้นตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดย นายรักษเกชา และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 10,670,458 บาท หนี้สินทั้งหมด 1,960,392 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินประเภทเงินกู้จากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 8,710,065 บาท โดยทรัพย์สินประกอบด้วยที่ดิน 1 รายการ ในพื้นที่เขตคลองสามวา กทม. มูลค่า 3,000,000 บาท เงินลงทุนรวม 2,445,510 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องชุด 2 รายการ มูลค่ารวม 2,800,000 บาท ยานพาหนะ 2 รายการ แจ้งว่าได้มาในเดือน เม.ย.และส.ค.2563 มูลค่ารวม 1,168,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) รวม 988,000 บาท อาทิ ทองรูปพรรณ ทองคำ มูลค่ารวม 348,000 บาท สร้อยเพชร แหวนเพชร แหวนทอง ต่างหูเพชร กำไลทอง นาฬิกามูลค่า 100,000 บาท ปืนพก .357 1 กระบอก แจ้งว่าได้มาช่วงปี 2563 พระบูชา พระเครื่อง ไม่ได้แจ้งมูลค่า

นอกจากนั้น นายรักษเกชาและคู่สมรสยังแจ้งว่า มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งรวม 17,577,721 บาท รายจ่ายรวม 15,813,621 บาท โดยรายได้ของนายรักษเกชา เป็นเงินเดือน 11,123,238 บาท และมีรายได้จากเบี้ยประชุม ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินบำเหน็จ 2,100,000 บาท