xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลเตรียมจัดสวดมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 วันที่ 23 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มีข้อสั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของประเทศไทย โดยในส่วนกลางกำหนดจัดพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค กำหนดจัดพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

บทสวดพระพุทธมนต์ ประกอบด้วย 11 บทสวด มีความหมายเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่ง ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนม์และอำนวยอวยพรให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จงมีความสุขความเจริญ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ วัด หรือสถานที่จัดพิธีใกล้บ้าน