xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลเชิญชวนร่วมสวดมนต์-เจริญจิตตภาวนาวันคล้ายวันสวรรคต ร.๕ ทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อนุชา นาคาศัย
รัฐบาลเตรียมจัดสวดมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

วันนี้ (22 ต.ค.) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มีข้อสั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของประเทศไทย โดยในส่วนกลางกำหนดจัดพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค กำหนดจัดพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

โดยบทสวดพระพุทธมนต์ ประกอบด้วย 11 บทสวด มีความหมายเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่ง ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนม์และอำนวยอวยพรให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จงมีความสุขความเจริญ

“ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ วัด หรือสถานที่จัดพิธีใกล้บ้าน” นายอนุชา ระบุ.


กำลังโหลดความคิดเห็น...