xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กปั๊ด"ลงนามคำสั่งยกเลิกประกาศห้ามใช้ BTS-MRT-สกายวอล์กแล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงนามในคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 8/2563 เรื่อง ยกเลิกการห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ ระบุว่า

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกอบคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 6/2563 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 7/2563 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กำหนดการห้ามใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชน นั้น

เนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ จึงให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 6/2563 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 7/2563 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 20.30 นาฬิกา เป็นต้นไป