xs
xsm
sm
md
lg

รถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงินปิดบริการสถานีสามย่านแล้วตั้งแต่ 18.00 น.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล MRT สีน้ำเงิน ที่สถานีสามย่าน ชั่วคราว วันนี้ (16 ต.ค.) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สำหรับสถานีอื่นๆ ยังคงให้บริการตามปกติ

ทั้งนี้ ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 3/2563 เรื่องห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการสถานีสามย่านชั่วคราวในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป สำหรับสถานีอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทุกท่านที่เข้าใจในความจำเป็น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
กำลังโหลดความคิดเห็น...