xs
xsm
sm
md
lg

บีทีเอสปิดบริการเพิ่มอีก 3 สถานี “สยาม-สนามกีฬาแห่งชาติ-ราชเทวี” ตั้งแต่ 17.00 น.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บีทีเอสแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวเพิ่มเติม อีก 3 สถานี ได้แก่ สถานีสยาม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และสถานีราชเทวี ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป จนปิดให้บริการ

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า บริษัทฯ ขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวเพิ่มเติม 3 สถานี ได้แก่ สถานีสยาม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และสถานีราชเทวี จากเดิมที่ปิดบริการชั่วคราวไปแล้ว 2 สถานี คือ สถานีราชดำริ สถานีชิดลม รวมทั้งหมดเป็น 5 สถานี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป จนปิดให้บริการ แต่ในสถานีอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

ทั้งนี้ ตามที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เรื่องห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ โดยอ้างถึงคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมดังต่อไปนี้

ถนนพญาไท จากแยกราชเทวี ถึงแยกสามย่าน

ถนนพระรามที่ 1 จากแยกเฉลิมเผ่า ถึงแยกเจริญผล

ข้อ 2 ห้ามใช้ หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างเวลา 15.00 ถึง 02.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

- สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ และ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชเทวี
-ทางเชื่อมระหว่างตึก หรือทางเดินระหว่างอาคารสูง (Skywalk) ตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้า บีทีเอสสยาม ถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ


กำลังโหลดความคิดเห็น...