xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ตร.ส่งสารวันตำรวจปี 63 ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถทำงานอย่างเต็มกำลัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่สาร เนื่องวันตำรวจพ.ศ. 2563 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 ต.ค.ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีใจความว่า เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ประจำปี 2563 นี้ ผมขอส่งกำลังใจและความปรารถนาดีมายังเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายด้วยความจริงใจ รวมถึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานตำรวจเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

วันตำรวจ มิได้มีความหมายเกี่ยวข้องกับตำรวจแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังหมายรวมถึงทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่าทัพ และสื่อมวลชน ที่ร่วมมือกันทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนที่งานตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตความอยู่ที่สุด จึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางครั้ง ที่จะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของตำรวจ ซึ่งได้มอบนโยบายเน้นย้ำไปแล้วว่า การสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่ตำรวจทุกนายต้องตระหนัก และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะความสำเร็จส่วนหนึ่งของงานตำรวจนั้น เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชน

ผมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ทุกสายงาน ที่มีความสำคัญต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละงาน ขอให้ทุกนายใช้ความรู้ ความสามารถทำงานอย่างเต็มกำลัง รับผิดชอบต่อหน้าที่และทำให้ดีที่สุด ช่วยกันเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความสุขและทำงานกันต่อไป

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพร ให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประสบแต่ความสุข ความเจริญถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ