xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ตร.เป็นประธานมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงาน โดยมีข้าราชการตำรวจผู้บังคับการขึ้นไปเข้าร่วมสัมมนา รวม 496 นาย

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มุ่งเน้นการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส และมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่ว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”