xs
xsm
sm
md
lg

อนุกรรมาธิการเสียงข้างมากที่เป็น ส.ส.-นักวิชาการ สรุปแก้ รธน.ไม่ขัด รธน.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะโฆษกอนุกรรมาธิการ พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ เปิดเผยข้อสรุปของอนุกรรมาธิการ ว่า อนุกรรมาธิการเสียงข้างมาก ที่เป็น ส.ส.และนักวิชาการ สรุปการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นไปตามกระบวนการมาตรา 256 แต่มีเสียงส่วนน้อยที่เป็น ส.ว.เห็นว่ายังขัดรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ส่วนการจัดออกเสียงประชามตินั้น กรรมาธิการเสียงข้างมาก เห็นว่าให้ทำหลังผ่านการแก้ไขในวาระที่ 3 ก่อนที่นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ตามกระบวนการในมาตรา 256 วรรค 8 แต่เสียงส่วนน้อยที่เป็น ส.ว. เห็นว่าควรทำประชามติ 2 ครั้ง คือ ก่อนรับหลักการ และก่อนที่นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยจะมีการนำข้อสรุปความเห็นทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้