xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ ยูเอ็นเรียกร้องนานาชาติสนับสนุนงบพัฒนาวัคซีนโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอังตอนียู กูแตรึช เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวเรียกร้องให้นานาชาติสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และสนับสนุนแผนการแจกจ่ายวัคซีนขององค์การอนามัยโลก ตามโครงการโครงการริเริ่มพัฒนาวัคซีนร่วม (ACT-Accelerator) และโครงการจัดหาวัคซีนโควิด-19 (COVAX) ได้รับเงินสนับสนุนแล้ว 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ต้องการอีก 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่จะส่งมอบวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2,000 ล้านโดส ภายในสิ้นปีหน้า

นายกูแตรึช กล่าวว่า โครงการเหล่านี้จะนำไปสู่การเปิดเศรษฐกิจโลกอีกครั้ง แต่โครงการนี้จำเป็นต้องมีการอัดฉีดเงินจำนวน 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสในการส่งเสริมการวิจัยและช่วยประเทศต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม เพราะความล่าช้าจะทำให้ช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่แล้วให้กว้างออกไปอีก